หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม กระดาษแห่งความรัก
ชั้น อนุบาล 1
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์ 
- กระดาษ
- ดินสอสี
เป้าหมาย
1.เพื่อให้เด็กได้มอบความรักกับสิ่งต่างฝึกการเป็นผู้ให้
2.เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เด็กวาด
3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและประสานสัมผัสกับตา
การดำเนินกิจกรรม
 เตรียมเด็กท่าเบนยิม 3 ท่า
1. เด็กเตรียมความสงบครูเล่าเรื่องการเดินทางของนางฟ้า เมื่อคืนครูฝันว่านางฟ้ามาหาฝากของวิเศษมาให้พี่อนุบาล 1 ทุกคน ครูนำกระดาษมาให้เด็กดูมีคำถาม
   คำถาม
     - เด็กเห็นอะไรบ้าง
     - รู้สึกอย่างไรบ้าง
     - เด็กๆคิดว่าคล้ายอะไร
2.นางฟ้ายังฝากบอกอีกว่าอยากให้เด็กวาดอะไรก็ได้ที่เด็กอยากมอบให้กับคนที่เรารักคนละ 1 อย่าง
3.ครูส่งกระดาษและดินสอสีให้กับเด็กเด็กจะไหว้ก่อนรับและขอบคุณเพื่อนบริการเราอย่างสวยงาม
4.เมื่อเด็กเสร็จแล้วครูมีคำถาม
     - เด็กวาดอะไร
     - เด็กมอบให้ใคร
     - แล้วคิดว่าคนที่เรามอบให้จะรู้สึกอย่างไร
     - แล้วเรารู้สึกอย่างไร
5.ครูก็เล่าเรื่องต่อว่านางฟ้าจะนำความรักของเด็กๆไปมอบให้คนที่เรารักทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น