หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกความรู้ทั้งหมดอะไรบ้างที่เราจะนำไปปรับใช้/อย่่างไร

1.บุคลิกภาพของตนเอง ต้องพูดช้าลง  ยิ้มแย้ม คำพูดไม่คุกคามน่าคบหา เสียงอ่อนหวาน มองโลกในแง่ดี
2.เทคนิทการเก็บเด็ก การใช้เพลง อารมณ์ท่าทางร่วมที่น่าสนุก นิ่มนวล 
3.การตั้งคำถาม ถามให้เหมาะสมกับวัย คำถามต้องชัดเจนเข้าใจง่าย ถามปลายเปิด
4.เทคนิคการเล่านิทาน การเล่นนิทานให้เด็กเกิดกาารเรียนรู้นั้นไม่ต้องใส่อะไรมากมายแต่เป็นเสียงเล่าของครูที่เล่าได้อย่างชัดเจน เสียงหวาน แววตาของครูที่เล่าไปมองเด็กไป
5.การทำ Bady Scon การทำให้เด็กได้พักผ่อนร่างกายและสมองให้เกิดคลื่นสมองต่ำ เพื่อจะพร้อมรับการเรียนรู้ การทำนั้นมีเพลงกล่อมเบาเพลงนั้นเป็นตนตรีบรรเล่ง ครูเล่าเรื่องต่างๆใส่เกร็ดความรู้เล็กๆให้กับเด็ก ให้เด็กได้กับมาอยู่กับตนเอง ใคร่ครวญ เสียงเล่าของครูนิ่มนวลน่าหลงไหล ในการทำกับเด็กอนุบาล ต้องใจเย็น ใช้คำพูดที่เสริงแรง ให้เด็กจินตนาการสร้างเรื่องจดจ่อไปกับการเล่าเรื่องของครู เราต้องมีการเตรียมตัว เตรียมคำพูดที่ให้เด็กเกิดจินตนาการเช่นเล่านิทานเรื่องที่ให้เด็กกลับมาอยู่กับตัวเอง
6.จิตศึกษา การทำจิตศึกษาที่สนใจ มีเรื่องเล่าดึงดูดน่าสนใจอยากรู้อยากเห็น ทำเด็กพร้อมก่อนที่จะทำ มีจุดมุ่งหมายที่ให้ความรู้สอดแทรงในกิจกรรม 
7.การสร้างวิถี เราต้องสร้างกับตนเองก่อนแล้วค่อยไปสร้างกับโรงเรียน เป็นสิ่งที่ทำเสมอเป็นประจำ เมื่อวิถีเกิดสิ่งที่อยากให้เป็นนั้นก็จะเกิดตาม เช่น ความสงบ พฤติกรรมเด็ก
8.แผนการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ตั้งคำถามให้เด็กคิดหาคำตอบ สร้างเรื่องให้น่าสนใจ ความคิดเด็กเป็นจุดศูนย์ 
9.การจัดกิจกรรมครูจะให้เด็กได้ออกแบบวางแผนในการจัดกิจกรรมเองโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ
10.ศิลปะที่เกิดกับเด็ก ครูจะต้องเปิดความคิดเด็กยอมรับความสามารถของเด็กให้เด็กวาดเอง
11.การเป็นชุมชน โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางร่วมมือกับผู้ปกครอง ช่วยกันเลี้ยงดูนักเรียนร่อมกัน
12.การมอบความรัก เป็นการผูกสัมพันธ์เพื่อนและครูกับเด็ก

สิ่งที่อยากได้และพัฒนาเพิ่มเติม

1.เทคนิควิธีการสอน
2.การตั้งคำถาม
3.การคิดกิจกรรมในวิชา PBL ให้สนุกและสร้างสรรค์
4.การสอนวิชาหลักไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น