หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557


วันที่ 14สิ่งที่ได้ในวันนี้ กิจกรรมเครื่อนไหวและจังหวะ            ได้เพลงต่างๆ จาการสังเกตเด็กวันนี้เป็นกิจกรรมเครื่องไหวและจังหวะครูพาเด็กร้องเพลงสังเกตเด็กคนหนึ่งร้องไห้มาจากบ้านแต่พอครูเริ่มกิจกรรมเด็กหยุดร้องและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน มีทั้งเพลงที่ร้องเองและเพลงทันสมัยเพลงที่เด็กๆชอบให้เต้นกันอย่างสนุกสนานเมื่อหมดเวลาครูก็เตรียมให้เด็กสงบขอบคุณคุณครูและคานไปสวัสดีดีคุณครูและทำภาระกิจของตนเอง เข้าห้องนอนเป็นปลาดาว เพื่อทำ Body Scan ครูให้เด็กผ่อนคลาย เบาสบาย อิ่มเอม และมีความสุข ครูเล่นนิทานให้เด็กฟังครูให้เด็กตื่นโดยการขอบคุณสิ่งต่างๆนับถึง 5 เด็กลุกนั่งทำเบนยิมเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่น ครูมีกิจกรรมต่อคือมีอุปกรณ์ถ้วยใส่กระดุมสีมามากมาย ครูมีคำถาม เด็กเห็นอะไรค่ะ สีอะไรบ้าง เหมือนอะไรบ้าง ครูส่งให้เด็กและให้เด็กกำคนละ 1 กำไว้หน้าตนเองและแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ ครูให้เวลาเด็กแปลงร่างกระดุม หมดวลาครูถามคำถามเด็กแปลงร่างเป็นอะไร และสามารถเอาไปทำอะไร ทำให้ใคร หมดเวลา กิจกรรมโอบกอด คนเรียกเด็กที่น่ารักที่ละคนมาโอบกอดทั้ง 3 คนแล้วนั่งเป็นกลุ่ม
กิจกรรม PBL อนุบาลตอนเด็กอยากเรียนเรื่องอะไร

          ครูเล่านิทานแต่ก่อนเล่าครูถามเด็กๆเห็นอะไรบ้างอยู่ในหนังสือนิทาน ครูแนะนำชื่อนิทาน และผู้แต่งนิทาน ครูเล่านิทานเรื่องแม่ไก่ที่แดง ครูเล่านิทานให้เด็กฟังและถามเด็กว่านิทานบอกอะไรให้กับเด็กๆ ครูนำภาพวาด 4 ภาพมาติด แนะนำภาพวาดแต่ละภาพ ครูแจกภาพที่เด็กวาดไปเมื่อวานและไปติดที่ภาพเรื่องเดียวกับครู นับจำนวนความสนใจของแต่ละเรื่อง มี 4 เรื่องคนเชื่อมโยงเนื้อหาให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยให้เด็กเป็นคนช่วยตั้งชื่อเรื่อง เรื่องมีมามายมาย ให้เด็กแต่ละคนเลือกชื่อที่ชอบที่สุดบอกเหตุผลและให้เลือกตัวเลือกที่น้อยให้เลือกอีกครั้ง สรุปเอาเรื่องที่มีเด็กสนใจมากที่สุด  สรุปวันนี้เด็กตั้งชื่อเรื่องว่า ครอบครัว ก. ไก่
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น