หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 21
สิ่งที่ได้จากวันนี้

       จากการสังเกตจิจกรรมยามเช้าเด็กได้สำวจธรรมชาติ ได้ลงสนามเล่นเกมเสือกินวัวที่สนามหญ้า เด็กรู้กฎกติกาของการเล่น ได้ความสนุกสนาน ครูจะสร้างข้อตกลงกับเด็กก่อนเล่นเกม บอกวิธีพร้อมสาธิตวิธีการเล่นเกม เด็กได้ออกกำลังกายในสนามยามเช้า เด็กได้สังเกตธรรมรอบตัวของตนเอง

กิจกรรม Body Scan
      ความรู้สึกในการทำกับเด็กอนุบาล ต้องใจเย็น ใช้คำพูดที่เสริงแรง ให้เด็กจินตนาการสร้างเรื่องจดจ่อไปกับการเล่าเรื่องของครู เราต้องมีการเตรียมตัว เตรียมคำพูดที่ให้เด็กเกิดจินตนาการเช่นเล่านิทานเรื่องที่ให้เด็กกลับมาอยู่กับตัวเอง
กิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรม กระดาษแห่งความรัก
ชั้น อนุบาล 1
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์ 
- กระดาษ
- ดินสอสี
เป้าหมาย
1.เพื่อให้เด็กได้มอบความรักกับสิ่งต่างฝึกการเป็นผู้ให้
2.เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เด็กวาด
3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและประสานสัมผัสกับตา
การดำเนินกิจกรรม
 เตรียมเด็กท่าเบนยิม 3 ท่า
1. เด็กเตรียมความสงบครูเล่าเรื่องการเดินทางของนางฟ้า เมื่อคืนครูฝันว่านางฟ้ามาหาฝากของวิเศษมาให้พี่อนุบาล 1 ทุกคน ครูนำกระดาษมาให้เด็กดูมีคำถาม
   คำถาม
     - เด็กเห็นอะไรบ้าง
     - รู้สึกอย่างไรบ้าง
     - เด็กๆคิดว่าคล้ายอะไร
2.นางฟ้ายังฝากบอกอีกว่าอยากให้เด็กวาดอะไรก็ได้ที่เด็กอยากมอบให้กับคนที่เรารักคนละ 1 อย่าง
3.ครูส่งกระดาษและดินสอสีให้กับเด็กเด็กจะไหว้ก่อนรับและขอบคุณเพื่อนบริการเราอย่างสวยงาม
4.เมื่อเด็กเสร็จแล้วครูมีคำถาม
     - เด็กวาดอะไร
     - เด็กมอบให้ใคร
     - แล้วคิดว่าคนที่เรามอบให้จะรู้สึกอย่างไร
     - แล้วเรารู้สึกอย่างไร
5.ครูก็เล่าเรื่องต่อว่านางฟ้าจะนำความรักของเด็กๆไปมอบให้คนที่เรารักทุกคน
 บันทึกหลังกิจกรรม
สิ่งที่เรียนรู้ 1.ต้องการบอกลายระเอียดในการวาดภาพของเด็กอนุบาลอย่างละเอียด
         2.น้ำเสียงเบาเพิ่มเสียงอีกนิด
         3.การเตรียมตัวให้มากกว่านี้ ตื่นเต้นควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
    จากความรู้สึกเหมือนเราต้องอยู่ในนิยายที่สืออารมณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย เด็กจะจับจองมองที่ครูตลอดพร้อมที่เรียนรู้ ถึงเขาจะไม่นิ่งเขาจะเปิดหูไว้ฟังเราตลอด เมื่อถามอะไรเด็กสามารถตอบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น