หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมวันที่3

อบรมวันที่ 3
  สังเกตการทำจิตศึกษาของป.1
จาการสังเกตวันนี้กิจกรรมจิตศึกษาครูใช้การบริหารกล้ามเนื้อมือโดยการกำแบ10ครั้ง กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเหมือนกล่องวิเศษครูต๋อยนำกล่องมาให้เด็กๆดูและทายเด็กว่าในกล่องนี้มีอะไรอยู่เด็กตอบอย่างตั้งใจต่อมาครูต๋อยเปิดกล่องเด็กมองอย่างตั้งใจและให้เด็กหยิกของในกล่อยอย่างละ 1ชิ้นพร้อมทั้งไหว้รับกล่องและขอบคุณเพื่อนที่บริการให้เราครูต๋อยจะสอดแทรกมองเด็กๆทุกคนและใช้คำชมกับเด็กที่กำลังรอและคนที่กำลังจะส่งและรับตลอดเมื่อทุกคนได้
สิ่งของครบทุกคนแล้วคำถามครูต๋อยถามคือ
- เด็กคิดว่าสิ่งของที่เด็กได้คล้ายกับอะไร
ในคำถามนี้เด็กตอบด้วยความคิดของตนเอง(เด็กจะยอมรับความคิดซึ่งกันและกันครูจะมีเทคนิกที่จะไม่ให้ความสำคัญของพฤติกรรมทางลบและสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกด้วยคำชมและให้กำลังใจ)
- เด็กคิดว่าสิ่งที่เด็กๆได้เกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์
เด็กมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปตามสิ่งของที่ตนเองได้บางคนได้กิ่งไม้ก็ตอบว่าไม้ไว้สร้างบ้าน
ในระหว่างกิจกรรมครูต๋อยให้เด็กนำสิ่งของของตนเองมาวางต่อกันทีละคนและถามว่าสิ่งที่เด็กมาวางต่อกันเหมื่อนกับอะไรเด็กๆต่อตามความคิดจินตนาการของตนเอง
สุดท้ายของคำถาม
- เด็กคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งของพวกนี้โลกเราจะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้โลกของเราจะร้อนในระหว่างที่เด็กตอบคำถามเพื่อนๆจะพยายามคิดอยู่ตลอดคำตอบจะแตกต่างกันทุกคนถามการตอบเด็กจะรอให้ครูเรียกชื่อก่อนจะตอบ
จบกิจกรรมครูจะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจและให้เด็กที่อาสามาเก็บอุปกรณ์อย่างน่ารัก
เทคนิคของครูที่สังเกตเห็นในขนาดการทำกิจกรรม
- ครูจะหยุดพูดระหว่างเสียงเด็กดังและรอจะกว่าเด็กรู้ตัวว่าครูหยุดพูดแล้วหันมามองครูจะเริ่มพูดต่อ
แต่ถ้าเสียงเริ่มดังเด็กไม่สนใจครูจะเก็บเด็กด้วยเพลงเก็บเล็กน้อยแล้วเริ่มกิจกรรมทันที
- ครูจะชื่นชมเด็กที่น่ารักตลอด
- เมื่อเด็กไม่นิ่งคุยกันครูจะเปลี่ยนจากการดุว่าเด็กเป็นโยนคำถามให้เด็กตอบเพื่อเป็นจุดสนใจของเพื่อนๆ
สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งจะชอบตอบคำถามยกมือตลอดแต่พอคนหมดคำถามเขาจะเดินออกไปที่หน้านั่งเล่นอยู่คนเดียวที่หน้าห้องแต่เขาจะไม่สร้างสิ่งรบกวนหรือทำให้ชั้นเรียนเดือนร้อนเขาจะสนใจในคำถามของครูตลอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับป.4
 กิจกรรมของครูภรเช้าครูภรทักทาย คำถามครูภรถามเด็กว่าเมื่อปิดโรงเรียนไปเด็กไปทำอะไรบ้าง ครูภรมีอุปกรณ์คือดอกรัก และเมล็ดถั่วส่งให้เด็กทุกคน เมื่อทุกคนได้อุปกรณ์แล้วให้เด็กมีสมาธิอยู่กับสิ่งตนเองได้มีคำถามไปว่า สิ่งที่ได้เหมื่อนกับอะไร คล้ายกับอะไร สีอะไร รูปร่างมีลักษณะอย่างไร ต่อมาให้เด็กสร้างเรื่องราวที่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างตอนปิดโรงเรียนเมื่อเด็กสร้างแล้ว ให้เด็กเล่าเรื่องให้ฟังเป็นการจบกิจกรรมช่วงบ่าย body Scan ของป. 2 
    - ครูให้เด็กสงบโดยการนับลมหายใจ
    - ครูให้เด็กทำท่าประกอบตามครูนับ 1-10
    - ครูเล่าเรื่องปลาดาวกับหาดทรายให้เด็กจินตนาการว่าตัวเองเป็นปลาดาว
    - เมื่อได้เวลาแล้วครูต๋อยเริ่มให้เด็กขอบคุณสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กพร้อมนับเลข
    - และให้เด็กตื่น
    - ปลุกเด็กด้วยการทำท่าทางประกอบเพลงมีเสียง
เทคนิคที่ทำให้เด็กสงบ
    ครูจะเน้นพฤติกรรมที่ดีและรอให้สงบก่อนหลังจะให้เด็กบอกข้อตกลงจะบอกเหตุผลว่าทำไมติงมีข้อตกลงและถ้าไม่มีจะเกิดอะไร

สอนPBL ของป.2 วันนี้ครูจะสร้างแรงบันดาลใจเรื่องถั่ว 
   เด็กมีการบ้านให้ไปสะสมหรือหาเมล็ดถั่วต่างๆมาในวันเปิดเรียน เด็กเตรียมเอาถั่วมามากมายหลายชนิด ครูพาเด็กไปดูคลิปวีดีโอ เรื่องถั่วงอกเต้นระบำมี 2 คลิป
1. คลิปการเจริญเติบโตของถั่ว
2. คลิปเพลงถั่วงอกเต้นระบำบอกวิธีการปลูกถั่วงอก
เมื่อเด็กดูคลิปจบครูมีคำถาม
1. เด็กๆเห็นอะไรในคลิปวิดีโอ
2. ในคลิปวีดีโอเขาบอกอะไรกับเด็กๆ
ครูให้เด็กช่วยแยกประเภทของถั่วโดยถามเด็กว่าถั่วที่เห็นเป็นถั่วอะไร พร้อมหาอาสาออกมาเทใช่แก้วใส
เมื่อแยกประเภทของถั่วแล้วครูถามเด็กว่าถั่วอะไรมีขนาดใหญ่ที่สุด ครูให้เด็กเรียงลำดับขนาดของถั่ว เมื่อเรียงแล้วครูแจกเมล็ดถั่วเขียวกับเมล็ดถั่วเขียว

ที่ปอกแล้วมาให้เด็กมาเปรียบเทียบกันความเหมื่อนความต่าง ครูมีเมล็ดถั่วที่ใหญ่มามาให้เด็กๆดูว่าทดสอบว่าเป็นของจริงหรือปลอกแล้วให้การบ้านไปหาข้อมูลมาวันพรุ่งนี้ใครที่หาข้อมูลมาครูจะให้เมล็ดถั่วที่ใหญ่มากไปเพาะที่บ้าน 
    ครูให้เด็กๆหาวิธีวัดขนาดสังเกตรูปร่างลักษณะของเมล็ดถั่วยักย์ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง เด็กสงสัยว่าถ้าหาข้อมูลมาครบทุกคนแล้วเมล็ดถั่วยักย์จะพอไหม ครูพาก็เด็กนับถั่วที่อยู่ในขวดถึง 20 และถามเด็กต่อว่าเด็กคิดว่าเมล็ดถั่วจะพอหรือเปล่า ทั้งที่เมล็ดยังเหลืออยู่ในขวดอีก ครูบอกว่าครูมีล้อรถให้เด็กๆ และมีคำถามว่าเด็กจะเอามาทำอะไรและทำอย่างไร เมื่อได้ข้อสรุปแล้วครูให้เด็กเลือแบ่งกลุ่มเอง 3 คนต่อ 1 กลุ่ม กลุ่มไหนครบแล้วนั่งลงแล้วเราจะพากันไปเอาล้อรถและมาช่วยการวางแผนกันว่าเราจะปลูกถั่วอย่างไร

สิ่ที่ได้วันนี้ 
เทคนิคการทำ body scan ให้เด็กสงบแและรู้ตัว
การเก็บเด็ก 
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การให้ความสำคัญของพฤติกรรม
การเตรียมตัวและการวางแผน

การปรับใช้กับตนเองและโรงเรียน
ตนเอง
ใจเย็น
มีไวพริบ
การเตรียมตัวให้พร้อม
การกล้าแสดงออก
เสียงที่อ่อนโยน
การตั้งคำถาม

โรงเรียน
การวางแผนร่วมมือกัน
การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น