หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมวันที่ 6
      จากการสังเกตการเข้าแถวเมื่อเลิกแถวเด็กจะเปลี่ยนเส้นทางเดินกลับห้องทุกวันเพื่อได้ดูสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน

จิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3 (ครูภร)
- เตรียมเด็กให้เรียบร้อย
- ทักทายเด็กโดยถามเด็กว่าวันนี้วันอะไร
- ครูเริ่มพัฒนาสมองเด็กประมาณ 2 ท่า
        ครูพร้อมเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมีต้นไม้ครูภรให้เด็กทำท่าโยคะต้นไม้ นกยูง ผีเสื้อ กำหนดลมหายใจประมาณ.  2-3 ท่า(ครูมีท่าโยคะที่มีการเปลี่ยนบริบทท่ายืนท่านั่ง)
เมื่อหมดโยคะแล้วครูเล่าเรื่องจากนิ้วมือและเล่าเรื่องว่าครูเดินมานำสิ่งอะไรมาด้วยแต่ปล่อยให้นอนเหงาอยู่ คำถามเด็กคิดว่าครูภรปล่อยอะไรให้นอนเหงาอยู่ตรงนั้น ต่อมาครูภรเอาก้อนหินออกจากกระเป๋ากางเกง เด็กตื่นเต้นมาก ครูภรถามเด็กว่านี้คืออะไร เขาคือพี่ก้อนหิน แต่ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาเป็นก้อนหินวิเศษ ครูภรจะส่งก้อนหินให้กับเด็กๆะให้เด็กที่รับก้อนหินใหพูดคำขอบคุณอะไรก็ได้คนละ 1 อย่าง เมื่อส่งก้อนหินถึงครูเด็กจะขอบคุณก้อนหิน และครูภรถามว่า คำว่าไม่มีไม่ก้อนหินก้อนใดโง่ เด็กๆคิดอย่างไรกับประโยคนี้ และเกี่ยวกับอะไรกับโรงเรียนของเราอย่างไร เมื่อจบกิจกรรมเด็กเปลี่ยนจากนั่งเป็นวงกลมเป็นกลุ่มแถวตอนลึก และเรียกชื่อคนทีละคนไปนั่งเป็นกลุ่ม เมื่อจัดกลุ่มแล้วครูเก็บเด็กและเริ่มเรียนวิชาหลัก จากการสังเกตมอนนีเตอร์มีการเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูต๋อย)
        กิจกรรมยากขึ้นใช้ภาพที่เป็นขาวดำ เป็นรูปนำ้ท่วม คนแก่เก็บขยะ เด็กอดอาหาร แล้วมีคำถามว่านักเรียนเห็นอะไร แล้วคิดอย่างไร ครูต๋อยจะบอกคำว่าใคร่ครวญระหว่างเด็กสังเกตภาพ เป้าหมายของครูต๋อยคือการเห็นอกเห็นใจกันและกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
การฝึกสมาธิ
การเข้าใจถึงการทำbody Scan
การเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว
การใช้กิจกรรมจิตศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ
การเข้าใจคำว่า PLC  ชุมชน การเรียน วิชาชีพกับครูใหญ่ มีองค์ประกอบ  3 คือ
1. กิจกรรม บรรยากาศ
- สัมพันธ์แบบบวก
- วิถี
- ร่มรื่น น่าอยู่
2. กิจกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ถอดบทเรียน
- เห็นคุณค่า
- Less Stdy

การนำไปปรับใช้กับตนเองและโรงเรียน
- การสร้างเป้าหมายในการทำจิตศึกษา
- การใช้คำว่าสุนทรียสนทนา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น