หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 15
สิ่งที่ได้ในวันนี้
จากการไปสังเกตและร่วมทำกิจกรรมกับเด็กอนุบาลสนุกมีการร้องเพลงครูต้องกล้าที่จะแสดงออก ใส่อารมณ์ร่วมกับการร้องเพลงมีท่าประกอบเพลง เมื่อร้องผิดครูต้องไม่หยุดร้องให้ผ่านเด็กร้องต่อไป เด็กเดินออกไปสำรวจธรรมชาติตอนเช้า ฟังเสียงธรรมชาติ เด็กเรียนอย่างมีความสุข ครูมีการเตรียมตัวอย่างดี มีการวางแผนในแต่ละกิจกรรมกันเช้าจิตศึกษา ครูให้อุปกรณ์เด็กคือ เชือกไหมพรม และกระดาษแข็งม้วนยาวประมาณ 5 เซนติเมตร และให้เด็กร้อยผูกเชือกให้เหมือนปลาหมึก ฝึกกล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตา และสมาธิ การลองผิดลองถูก เด็กตั้งใจทำเป็นอย่างมาก ห้องเรียนเงียบ เพราะจดจ่อกับสิ่งที่เองกำลังจะทำ ครูให้เวลาเด็กในการทำเป็นเวลา 10 นาที การบอกเวลาของครูครูจะเห็นเด็กดูเข็มนาทีหรือเข็มยาวและบอกตัวเลข พร้อมชูนิ้วบอกเป็นตัวเลข เสียงของครูอ่อนนุ่ม พูดมีจังหวะ ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป เมื่อเจอเด็กที่ไม่ตั้งใจครูจะเรียกชื่อแล้วบอกให้ดูแลตนเอง  มีคนมาดูงานมากมายแต่เด็กไม่สนใจ ครูก็ไม่ตกใจ วันนี้เด็กได้ทำกิจกรรมทำขนม คือ ขนมถั่วแป็บ เด็กๆสนใจมากและก็ตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรม ครูเตรียมอุปกรณ์และนวดแป้งให้เด็ก เด็กจะนั่งอย่างน่ารักรอครูนวดแป้งและสังเกตครูอย่างตั้งใจ เมื่อมีกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติเด็กจะสนใจมาก ครูก่อนจะนวดแป้งครูแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้เด็กๆฟัง เพื่อให้เด็กได้นำไปทำที่บ้าน แต่การแนะนำของครู จะเป็นคนถามว่าเห็นอะไรบ้าง รูปร่างลักษณะอย่างไร เห็นที่ไหน ใช้อย่างไร เมื่อครูแนะนำแล้ว นวดแป้งให้แล้ว ครูให้มอนนีเตอร์ที่น่ารักนำแป้งที่ครูนวดไปให้เพื่อนที่น่ารักปั้นเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ เมื่อทำเสร็จแล้วนำมาให้ครูต้ม แล้วไปทำความสะอาดมือ ทานอาหารว่าง จบกิจกรรมช่วงเช้า
การเล่านิทานของครู

ครูจะถามเด็กว่าเห็นอะไรในปกนิทาน และครูแนะนำชื่อนิทาน แนะนำผู้แต่งนิทาน และในระหว่างที่เล่าครูจะมีการสนทนาซักถามเด็ก จบนิทานครูเด็กเด็กว่านิทานบอกอะไรกับเด็กๆบ้าง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น