หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 19สิ่งที่ได้จากวันนี้- การไปเดินป่าโคกหีบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ก่อนการเดินทางมีการวางแผนกันโดยแบ่งกลุ่มไปกับครูที่เป็นทีมงานทั้งหมด 6 กลุ่ม
- ครูให้โจทย์เด็กให้ไปหาคำตอบในระหว่างทางเดินป่า
- ครูและเด็กทำข้อตกลงร่วมกัน
- เด็กมาทำความรู้จักกับครูประจำกลุ่มของตนเอง ทำความรู้จักให้มากที่สุด
- ครูประจำกลุ่มดูแลเด็กที่อยู่ด้วย 4 คนพาเด็กเดินและในแนะนำคำปรึกษา
- ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกัน
- ใช้ชีวิตในป่า คือการรับประทานอาหารในป่า (อร่อยมาก)ผลไม้ป่า เห็ด และผักที่รับประทานได้ในป่า
- สัมผัสกับธรรมชาติเสียงนก
- หาวิธีการป้องกันตนเอง(แมลงมีพิษ ยุง)
- แต่งกลอนเกี่ยวกับการรักษาป่าไหม โดยครูมีกลองมาอ่านให้ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้เด็ก- ในกลุ่มช่วยกันแต่งกลอน 2 บทกลอน และนำแสนอเด็กๆ
- เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อหลงป่า
- จากการสังเกตในการเดินป่าเด็กชอบ ถึงจะมีบ่นกันบ้างแต่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะและตั้งใจหาคำตอบที่เป็นครูให้โจทย์ก่อนไปแล้วรีบบันทึกทันที
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น