หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 17
สิ่งที่ได้วันนี้
การทำกิจกรรมจิตศึกษาและการฝึกทำจิตศึกษา
เป้าหมายของการทำจิตศึกษา
    -  จิตใจจดจ่อ
    -  มีสมาธิ
    -  ไวพริบ
    -  ความจำเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์รูปภาพ
    -  การคิด

ทำกิจกรรมเล่นเกมกระจกส่องเงาและดาราในจอ
     ได้เรียนรู้ของการมีไวพริบ การเตัดสินใจ การเป็นผู้นำผู้ตาม การทำงานเป็นทีม สนุกสนาน นำไปปรับในในชั้นเรียนได้เป็นกิจกรรมจิตศึกษาได้

การถอดบทเรียนกิจกรรมในชั้นเรียนของครูแต่ละคน เกี่ยวกับความเข้าใจในแผน PBL ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง 
       การชงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใด้เกิดการเเรียนรู้เป็น คำถามกระตุ้น คลิป การ์ตูน การเดินสำรวจ เพื่องสร้างจุงใจให้เกิดอย่างรู้อย่างเห็นที่จะศึกษาต่อให้เป็นขั้นเชื่อม เป็นขั้นที่เป็นการเห็นกระบวนการทำงาน หาวิธีการเรียนรู้ ที่จะในไปใช้ให้ได้เกิดความเข้าใจแสดงออกมาเป็นชิ้นงาน

การแนะนำเครื่องมือคิดแผน
       แต่ละเครื่องมีการมีใช้ที่แตกต่างกันใช้หาคำตอบได้หลากหลายตามคำถามที่ครูตั้งขึ้นแต่ละเครื่องมือนำไปใช้ในแผนขั้นเชื่อมมากที่สุด

ช่วงบายการทำความเข้าใจแผนการสอนPBLกับครูอ้อน
- การคิดเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผน
- การทำแผนในบล๊อก
- วิธีการคิดแผน ชง เชื่อม ใช้
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น