หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ปฏิทินการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 1-3
 สร้างแรงบันดาลใจ
สัปดาห์ที่ 4
แม่น้ำในชุมชน
สัปดาห์ที่ 5
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ที่แม่น้ำ
สัปดาห์ที่ 6
ชุมชน
สัปดาห์ที่ 7
น้ำเสีย
สัปดาห์ที่ 8
อุปโภค บริโภคน้ำ
สัปดาห์ที่ 9
การดูแลอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำและแม่น้ำ
สัปดาห์ที่ 10
สรุปการเรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น