หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมวันที่ 7


จิตศึกษาของเด็กชั้นมัธยมปีที่ 1 (พิธีจัดดอกไม้)
- ครูต๋อยให้เด็กหาสิ่งของอะไรก็ได้ชอบคนละ 1 ชิ้น
- เด็กๆนั่งเป็นวงกลมไม่มีการเก็บเด็กให้เด็กรู้ตัวเอง
- ครูต๋อยให้นำสิ่งที่เด็กหามาของมาวางบนผ้ากลางวงกลมตรงไหนก็ได้ที่อยากวาง
- ครูต๋อยเล่านิทานเรื่องเจ้าลาออกจากบ้านไปกับเจ้าของขนาดที่เจ้าลาเดินเจ้าลาตกลงไปในบ่อขยะ เจ้าของพยายามช่วยเจ้าลาแต่ช่วยไม่ได้ เจ้าของนั่งคิดว่าการจะช่วยเหลือเจ้าลาต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก เจ้าของจึงตัดสินใจทิ้งเจ้าลาและเดินจากไป คำถามถ้าเราเป็นเจ้าลาตัวนั้นเราจะคิดอย่างไร นิทานดำเนินต่อคนในหมู่บ้านก็เอาขยะไปทิ้งที่บ่อขยะมากขึ้นจนสุงขึ้น คำถามเจ้าลาจะทำอย่างไร  เจ้าลาก็ขึ้นจากบ่อขยะได้ คำถามถ้าเด็กออกจากบ่อขยะได้จะไปไหน
เด็กมาหยิกกระดาษ และดินสอสีที่ชอบพร้องสิ่งของอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นตัวของตัวเองตั้งชื่อเรื่องและนำสิ่งของวางบนกระดาษอธิบายว่าสิ่งของที่เด็กหยิบไปเป็นตัวเราอย่างไร
จิตศึกษาอนุบาล (ครูภร)
ครูมีอุปกรณ์เป็นตะกร้าดอกไม้และให้เด็กหยิบดอกไม่้คนละดอกเมื่อหยิบครบทุกคนครูภรถามเด็กๆว่า เด็กเห็นอะไรที่ดอกไม้ แล้วเด็กเคยเห็นที่ไหน เรียกว่าดอกอะไร  ครูภรยังมีถ้วยแก้วน้ำดอกมะลิมาให้เด็กๆและบอกว่าคุณค่าของดอกมะลิเกี่ยวกับวันแม่ให้เด็กส่งถ้วยแก้วน้ำดอกมะลิพร้อมอธิฐานให้คุณแม่ของเรา

body scon มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครูป้อม)
- ครูให้นอนเป็นวงกลมและให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- เตรียมความพร้อมของร่างกาย
- ครูอ่านหนังสือ
- เมื่อถึงเวลาครูให้เด็กๆตื่น

PBL ของมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ทบทวนการบ้านเก่าเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไปหามาหรือเป็นความรู้ไหม
- คนที่หามาช่วยกันนำเสนอข้อมูลกันพร้อมเชื่อมโยงกับข้อมูล
- ครูให้เด็กทำงานต่อ


กิจกรรมอิสระ(ทักษะชีวิตจะมีทั้งของห้องเรียนและของงานเดียวเพื่อให้รายได้มาเป็นเงินของห้อง)
- ทำงานค้างอยู่
- วางแผนทักษะชีวิตออกแบบโดยครูเป็นผู้ตั้งโจทย์และเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริง
- กิจกรรมเป็นระยะยาวเริ่มตั้งแต่เปิดเทอม
- คาบละ 50 นาที


วิถีกลับบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 1พิธีชงชา
- ผู้บริการจัดเตรียมสถานที่ ชงชาพร้อมขนม จัดดอกไม้
- ส่งชาและส่งขนม
- ดื่มและกินขนมพร้อมกัน
- ผู้บริการนำเรื่องเล่าที่ดีมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟัง
- พิธีนี้จะไม่มีเสียง
- เมื่อรับประทานเสร็จส่งถาดมาให้ผู้บริการ
- ครูขอบคุณผู้บริการ สรุปการร่วมพิธีชงชาและขอบคุณเพื่อนที่บริการทบทวนการบ้านและทักษะชีวิต
- ฝ่ายบริการเก็บของเรียบร้อย

สิ่งที่ได้จากวันนี้
- อนุบาลมีมอนนีเตอร์ทำหน้าที่ก่อนเลิกกิจกรรมจิตศึกษาโดยการไปกอดเพื่อนที่น่ารักนั่งเรียนร้อยแล้ว- - เพื่อนจะไปกอดครูนั้่งเป็นกลุ่มมอนนีเตอร์จะกอดเพื่อนจนคนสุดท้าย
- ชั้นประถมศึกษาจะเป็นพิธีดื่มนม
- ชั้นมัธยมศึกษาจะเป็นพิธีชงชา
- ชั้นมัธยมการเรียนแบบPBLจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ ยาว จะใช้เวลา 20 สัปดาห์ต่อเทอม

การไปปรับใช้กับตนเองและโรงเรียน
ตนเอง
- การพัฒนาตนเองตลอดเวลา
- การใคร่ครวญ
- การใช้เทคนิคที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับระดับชั้น
โรงเรียน
- การสร้างวิถี
- การสร้างสัมผัสกับผู้ปกครองให้มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น