หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกวันที่ 9
- การทำบล๊อคใหม่ของโรงเรียนลำปลายมาศ
- สร้างปฏิทินร่วมกัน
- การสร้างบล๊อคและแก้ไขชื่อ
- การส่งการบันทึกให้โรงเรียนลำปลายมาศ
        - สรุปภาพรวมทั้งหมด
        - เห็นกระบวนการเห็นกิจกรรม
        - เห้นความงอกงาม พัฒนา ลำดับขั้น
                - ชิ้นงาน
                - ภาระงาน
                - กิจกรรม
        - มีความสุข ปฏิสัมพันธ์
       

การทำVDO ส่วนตัว 1 คลิป 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น