หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557การสร้างวิถีอนุบาลที่โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่166


วันจันทร์
      วันนี้เริ่มทำกิจกรรม Body Scan กับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 เป้าหมาย ให้เด็กได้ผ่อนคลายร่างกาย สมองและจิตใจ ให้จิตใจอยู่กับตัวเอง เมื่อเด็กได้ผ่อนคลายแล้วเด็กจะตื่นตัวมากขึ้น นิ่งขึ้น มีสมาธิ ฟังครูและสนใจครูมากขึ้น เราจะให้เด็กมีคลื่นสมองต่ำทำให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจำดี และมีพลังความคิดด้านบวกสูง มองโลกในแง่ดี เราสามารถสอดแทรงคุณธรรมจริยธรรมไว้ในช่วงที่เด็กเริ่มนิ่ง มีสมาธิได้โดยเด็กจะซึมซับโดยไม่รู้ตัว เด็กบางคนอาจจะไม่นิ่งแต่เขายังนอนฟังเราจินตนาการตามเราแต่เราต้องมีเสียงเล่าเรื่องที่อ่อนโยน เสียงต้องมีอารมณ์จินตนาการตามบทนิทานตามไปด้วย
 

กิจกรรมจิตศึกษาการร้อยรูกระดาษตามจินตนาการ
เป้าหมาย
1. ให้เด็กมีสมาธิ รู้ตัว ใจจดจ่อ
2. เด็กมีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์
3. เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       

       วันนี้เริ่มทำกิจกรรม เด็กสนใจเรื่องที่เล่าให้ฟังที่เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขา มองตาสบตาเราเมื่อใช้ใช้สายตามองรอบๆเด็กทุกคน เด็กน่ารัก ตั้งใจมากสำหรับเด็กอนุบาล 2 เด็กตั้งใจทำกิจกรรมสามารถตอบเราได้ว่าเขาร้อยเป็นรูอะไร มีทั้ง ภูเขา บ้าน พัด จักรยาน สายรุ้ง และสามารถบอกเหตุผลได้ เด็กสามารถคิดได้สร้างสิ่งที่เขาเจอเป็นประจำ เป็นสิ่งอยู่รอบตัวเด็ก แต่ก็มีคนที่ยังไม่สามารถตอบได้ประมาณ 3 คนอาจเพราะภาษาเราเขายังไม่เข้าใจ เพราะส่วนมากเขาใช้ภาษาชนเผา ม้ง เมี้ยน
วันอังคาร
       วันนี้กิจกรรม Body Scan  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กตัวเล็กๆมองดูคุณครูคนใหม่อย่างจริงจัง ด้วยความที่เขาเป็นเด็กมากคำบางคำเขายังไม่สามารถเข้าใจได้เขาจะมองที่ปากเรา เด็กน่ารักสามารถดูแลตนเองได้เป็นบางคน เขาจะใช้การสังเกตของเพื่อนรอบข้างว่าครูกำลังให้เขาอะไรอยู่ 
กิจกรรมจิตศึษาให้เด็กสร้างผลงานจากหลอดด้ายและเชือก
เป้าหมาย
1. เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
2. เรียนรู้เกี่ยวกับสี
3. มีสมาธิจดจ่อ
4. รู้จักสังเกต


     เมื่อเด็กเริ่มทำกิจกรรมเด็กมีสมาธิเสียงที่คุยเริ่มหายไปตอนที่ครูบอกว่าเริ่มทำได้ เด็กจดจ่ออยู่กับรูที่เขาพยายามเอาเชือกสอดรูเข้าไป เด็กเรียนรู้สีจากสีเชือกสีต่างๆและสีจากหลอดด้าย เด็กบางคนสามารถบอกได้ ปัญหาที่พบกับอนุบาล 1 เด็กฟังเราไม่รู้เรื่อง ต้องพูดช้าๆ หาคำที่เข้าใจง่าย แต่เห็นเด็กๆพยายามฟังเรามองเราก็รู้สึกชื่นใจ

กิจกรรมการมอบความรัก
       สังเกตเด็กบางคนดีใจที่จะได้กอดกับครู เขาจะนั่งเป็นเด็กที่น่ารักรอคุณครูเรียก ตั้งอกตั้งใจมาก เมื่อเขาได้กอดเราเขายิ้มอย่างมีความสุข บางคนก็เขินอาย บางคนก็กอดเรานาน ครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าเด็กบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลก็มีอยู่กับพี่ๆอย่างโดดเดี่ยว ขาดความอบอุ่น เมื่อเด็กได้รับความรักของคุณครูก็อาจจะเติมเต็มส่วนที่ขาดได้บ้าง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น