หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

AAR รายสัปดาห์วันที่ 12 กันยายน 2557


การ AAR รายสัปดาห์

 การ  AAR ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
 เป้าหมายของการประชุมในวันนี้
1. การวางแผนของโครงการ PLC ที่โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
 2. การวางแผนงานที่จะดำเนินในสัปดาห์
 3. สรุปรายสัปดาห์

 การดำเนินงาน
 1. กุ้งกับพี่ท๊อปเดินทางไปโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 วางแผนและเขียนโครงการกับคุณครูอนุชา ศักดิ์ดา
 2. กุ้งได้ไปคุยกับคุณครูอนุบาลเรื่องการสร้างวิถีอนุบาลร่วมกันในวันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557
 3. ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 พี่ท๊อบกับพี่ต้อมจะไปวางแผนกิจกรรมที่จะจัด PLC ที่โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
 ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
 4. กุ้ง พี่ต้อม พี่ท๊อบ สรุปกิจกรรมที่เราทำร่วมกันพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ในเมืองน่าน สังเกตพฤติกรรมครู และเด็กที่ได้ออกมานอกสถานที่ การร่วมมือ การเอาใจใส่เด็ก การกระตุ้นให้เด็กเกินการเรียนรู้ เด็กมีความกระตือร้น สนใจกับที่ครูตั้งโจทย์แล้วเด็กพยายามหาคำตอบ สามารถบอกความรู้ที่เกิดขึ้นได้ ครูบางท่านเปิดโอกาสให้กับเด็กมากขึ้น เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีได้อย่างรวดเร็ว มีคำถามมากขึ้นกล้าถามกล้าตอบกับวิทยากร กล้าแสดงออกมากขึ้น

 จากที่ AAR กัน
 เรา 3 คนจะกระตุ้นครู และผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านพานให้ถึงที่สุดเกี่ยวกับ การให้ครูให้อิสระในการคิดของเด็ก ถามความคึบหน้ากับผู้อำนวยการเพื่อให้ผู้อำนวยการได้ลงมาเห็นกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น และนัดครูทุกคนที่ไปดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศ 1 ที่ผ่านมา วางแผนจัดกิจกรรมให้กับคนที่ไม่ได้อย่างบรรจุเป้าหมายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น