หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงหลังจากการสาธิต
บทสะท้อนการ AAR ของคุณครูประจำชั้น 
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
ครูอนุบาล
การกล่าวคำชื่นชมให้เด็กนั้นทำให้เด็กภูมิใจในสิ่งที่ตนเองกำลังทำ
การใช้คำว่า เด็กๆสามารถดูแลตัวเองได้ ได้ไหม เป็นการกระตุ้นให้เด็กกลับมารู้ตัวเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรหยุดทำสิ่งนั้น
การสร้างวิถีให้กับเช่นก่อนเข้าห้องต้องรอคุณครูเพื่อเคารพ การรับประทานอาหารเมื่อพร้อมแล้วทุกคนจะต้องพนมมือเพื่อรอเพื่อนที่ยังไม่พร้อม
การปรับคลื่นสมองก่อนเข้าสู่บทเรียน เด็กรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขพร้อมที่จะเรียนรู้
การกล่าวยกย่อง คำขอบคุณ เด็กๆจะกล้าแสดงออกมากขึ้น
การใช้คำพูดเพื่อดึงดูดความสนใจทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น
เด็กเริ่มรักกันมากขึ้น ให้อกเห็นใจเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียน รู้สึกห่วงใย


ครูคำหมั้น ไชยยะ
วันนี้คุณครูจัดกิจกรรมจิตศึกษาลูกเต๋าแสนกล
 เป้าหมายครูต้องการให้เด็กได้ทักษะการสังเกต
การจัดกิจกรรม
ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ แผ่เมตตา
ครูชูลูกเต๋าแสนกล ขึ้นแล้วใช้คำถามว่า สิ่งที่ครูชูขึ้นคืออะไร มองเห็นอะไรบ้าง เป็นอย่างไร นักเรียนแต่ละ ก็จะตอบความเป็นจริงที่มองเห็นตามที่ครูหันด้านให้ดูลูกเต๋าให้ดู
ครุให้เด็กนักเรียนร้องเพลงนับเลข 1-10 ทำท่าประกอบตามนับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2557
ครูผกามาศ ศักดิ์ดำ ครูประจำชั้นปีที่ 3
จากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษาในวันนี้ของนักเรียนชั้นป. 3 สิ่งที่คุณครูได้รับจากกิจกรรมนั้นคือ
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน จากที่สังเกตเห็นได้ว่าจะเริ่มกิจกกรม โดยการเล่าสิ่งที่ได้พบเจอในขณะเดินทางว่าเจอกับสิ่งต่างๆ จากนั้นก็กระตุ้นเด็กโดยการตั้นคำถามว่า ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน นักเรียนพบเจออะไรบ้าง ซึ่งนักเียนก็สามารถบอกเล่าในสิ่งที่ตัวเองเจอได้
ครูได้เห็นการที่พัฒนาของเด็กในด้านการคิด นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มที่จะมีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังกล้าที่จะตอบแบบมั่นใจในสิ่งๆนั้น
นักเรียนเริ่มรู้หน้าที่ของตนเองถึงแม้สิ่งที่แสดงออกยังไม่ดีมากเท่าที่ควร แต่นักเรียนก็เริ่มเกิดการตื่นตัวในทางที่ดี เช่นการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เจอ
นักเรียนมีความสนุกกับกิจกรรมที่ครูกุ้งนำเสนอ

ครูประไพ ชมพูมิ่ง
      วันนี้ครูกุ้งได้กรุณามาฝึกกิจกรรมจิตศึกษาให้เด็กนักเรียนชั้นประจำชั้นปีที่ 3 และ 4 จากกิจรรมที่ได้ทำในวันนี้ ผลที่ได้รับ คือนักเรียนทุกคน มีความตั้งใจในการร่วมกิจกกรม รับฟังและปฏิบัติตามคำชี้แนะของครู นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สามารถถ่ายทอดความรู้นึกคิด ออกมาอย่างมีเหตุผลกล้าแสดงออก มีสมาธิและนิ่งได้ดีขึ้นกว่าเดิม
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 - 4 ร่วมกันบอดี้สแกน เพื่อผ่อนคลาย พร้อมที่จะเรียนในภาคบ่าย จาการสังเกต นักกเรียนให้ความร่วมมือดีมาก สงบนิ่งไม่เสียงดัง ไม่วุ่นวาย พร้อมที่จะรับในสิ่งใหม่ๆ ครูมีส่วนสำคัญมากที่สามารถร่วมกิจกรรมกับเด็ก โดยเด็กยอมรับในกิจกรรมที่แนะนำ โดยเด็กร่วมกิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นผลดีต่อตัวโดยตรง พร้อมที่จะเรียนในภาคบ่ายต่อไป
       สุดท้ายขอขอบคุณครูกุ้งเป็นอย่างมากที่มีการสาธิต การทำกิจกรรมจิตศึกษา เวลาทำบอดี้สแกน ให้กับเด็กนักเรียนเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในวันต่อไป ของครูประจำชั้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น