หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนรู้ PBL นอกสถานที่ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   
         กิจกรรมที่เราทำมีเป้าหมายให้เด็กได้ออกไปสัมผัสกับประสบการณ์จริง เห็นสถานที่ที่จริง ได้รับรับความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ มีบรรยากาศที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

กระบวนการที่จะเกิดขึ้น
1.เด็กได้คิดโจยท์ ตั้งคำถามที่อยากรู้ได้ด้วยตัวเอง
2. เด็กได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ช่วย (อ่านให้ฟัง)
3. เด็กเจอกับประสบการณ์ใหม่ทำให้อยากที่จะเรียนรู้

การไปเรียนรู้นอกสถานที่ทำให้เด็กได้เจอประสบการณ์จริง ของจริง สนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดการเรียนได้เร็วขึ้น เด็กสามารถกล้าแสดงออก มีคำถามมากขึ้น และกล้าที่จะถาม เกิดทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดูแลซึ่งกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น