หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนรู้วันที่ 24 ตุลาคม 2557
คิดชื่อเรื่องหน่วยการเรียนรู้แยกชื่อเรื่องให้เข้ากับการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ 
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. เรื่องราวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
3. ธรรมชาติรอบตัว
4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
เพิ่มเติมประสบการสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
4. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
สอดแทรงพื้นฐานด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
จัดเตรียมห้องเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวันเปิดเทอมเพื่อให้เกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น