หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกวันที่ 22 ตุลาคม 2557
สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้ลงมือทำสื่อการเรียนการสอนของการเรียนใน Quarter 3 ในการทำสื่อฝึกให้รู้ว่าเมื่อเราจะทำสื่อแต่ละชิ้นต้องมีลูกเล่น ละเอียดอ่อน เช่น การใช้สีสัน การใช้ตัวอักษรให้ถูกหลัก การใช้ภาษา การสร้างชิ้นงานให้น่าสนใจ เพื่อให้เด็กได้สังเกตจากชิ้นงานได้เกิดการเรียนรู้รวดเร็วมากที่สุด
2.ปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับวางการนั่งในชั้นเรียนเพื่อการควบคุมในชั้นเรียนให้ง่ายมากขึ้น
3.เรียนรู้เรื่องแผนฝึกการตั้งคำถามเพราะคำถามเป็นสิ่งสำคัญมากในการเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู้เป้าหมาย เมื่อมีคำถามต้องมีการคิดให้เกิดคำตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น