หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกความรู้ทั้งหมดอะไรบ้างที่เราจะนำไปปรับใช้/อย่่างไร

1.บุคลิกภาพของตนเอง ต้องพูดช้าลง  ยิ้มแย้ม คำพูดไม่คุกคามน่าคบหา เสียงอ่อนหวาน มองโลกในแง่ดี
2.เทคนิทการเก็บเด็ก การใช้เพลง อารมณ์ท่าทางร่วมที่น่าสนุก นิ่มนวล 
3.การตั้งคำถาม ถามให้เหมาะสมกับวัย คำถามต้องชัดเจนเข้าใจง่าย ถามปลายเปิด
4.เทคนิคการเล่านิทาน การเล่นนิทานให้เด็กเกิดกาารเรียนรู้นั้นไม่ต้องใส่อะไรมากมายแต่เป็นเสียงเล่าของครูที่เล่าได้อย่างชัดเจน เสียงหวาน แววตาของครูที่เล่าไปมองเด็กไป
5.การทำ Bady Scon การทำให้เด็กได้พักผ่อนร่างกายและสมองให้เกิดคลื่นสมองต่ำ เพื่อจะพร้อมรับการเรียนรู้ การทำนั้นมีเพลงกล่อมเบาเพลงนั้นเป็นตนตรีบรรเล่ง ครูเล่าเรื่องต่างๆใส่เกร็ดความรู้เล็กๆให้กับเด็ก ให้เด็กได้กับมาอยู่กับตนเอง ใคร่ครวญ เสียงเล่าของครูนิ่มนวลน่าหลงไหล ในการทำกับเด็กอนุบาล ต้องใจเย็น ใช้คำพูดที่เสริงแรง ให้เด็กจินตนาการสร้างเรื่องจดจ่อไปกับการเล่าเรื่องของครู เราต้องมีการเตรียมตัว เตรียมคำพูดที่ให้เด็กเกิดจินตนาการเช่นเล่านิทานเรื่องที่ให้เด็กกลับมาอยู่กับตัวเอง
6.จิตศึกษา การทำจิตศึกษาที่สนใจ มีเรื่องเล่าดึงดูดน่าสนใจอยากรู้อยากเห็น ทำเด็กพร้อมก่อนที่จะทำ มีจุดมุ่งหมายที่ให้ความรู้สอดแทรงในกิจกรรม 
7.การสร้างวิถี เราต้องสร้างกับตนเองก่อนแล้วค่อยไปสร้างกับโรงเรียน เป็นสิ่งที่ทำเสมอเป็นประจำ เมื่อวิถีเกิดสิ่งที่อยากให้เป็นนั้นก็จะเกิดตาม เช่น ความสงบ พฤติกรรมเด็ก
8.แผนการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ตั้งคำถามให้เด็กคิดหาคำตอบ สร้างเรื่องให้น่าสนใจ ความคิดเด็กเป็นจุดศูนย์ 
9.การจัดกิจกรรมครูจะให้เด็กได้ออกแบบวางแผนในการจัดกิจกรรมเองโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ
10.ศิลปะที่เกิดกับเด็ก ครูจะต้องเปิดความคิดเด็กยอมรับความสามารถของเด็กให้เด็กวาดเอง
11.การเป็นชุมชน โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางร่วมมือกับผู้ปกครอง ช่วยกันเลี้ยงดูนักเรียนร่อมกัน
12.การมอบความรัก เป็นการผูกสัมพันธ์เพื่อนและครูกับเด็ก

สิ่งที่อยากได้และพัฒนาเพิ่มเติม

1.เทคนิควิธีการสอน
2.การตั้งคำถาม
3.การคิดกิจกรรมในวิชา PBL ให้สนุกและสร้างสรรค์
4.การสอนวิชาหลักวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทีกรายสัปดาห์

     วันนี้ได้ AAR กับครูณี เกี่่ยวกับกิจกรรมจิตศึกษา ดิฉันได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนทำกิจกรรมจิตศึกษา แบบทำอย่างกระทันหัน ตื่นเต้นมากแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุด ดิฉันทำกิจกรรมส่งเทียนบอกรัก การทำกิจกรรมจิตศึกษาต้องให้จิตใจได้ผ่อนคลาย มีสมาธิจดจ่อ มองโลกในแง่ดี ก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ให้คุณครูส่งเทียนเมื่อเทียนถึงใครให้บอกรักสิ่งต่างที่อยากบอกและส่งต่อพร้อมขอบคุณที่ให้บริการ กิจกรรมนี้เหมื่อนเป็นกิจกรรมที่ทำให้สงบ สร้างบรรยายกาศให้ดูศักดิ์สิทธิ์ เมื่อส่งเทียนเสร็จก็บอกความรู้สึกที่ได้ส่งความรักให้กับสิ่งที่เราบอกรัก

กิจกรรมของครูณี
    คือกิจกรรมมอบความรักให้แก่กันบอกความรู้สึกที่ได้ร่วมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เปิดใจให้แก่กันให้กำลังใจซึ่งทุกคนจะได้บอกรักกันทุกคน แบบออกมาจากความรู้สึกภายในใจของแต่ละคน ซึ้งมากกิจกรรมนี้ทำให้รู้ว่ากำลังใจที่ดีอยู่รอบตัวเรานี้เอง ความรักนั้นกลั่นออกมาเป็นน้ำตาเลย และให้เขียนความรู้สึกในใจที่ได้อบรมครั้งน้ ได้ความรู้อะไรบ้าง ทักษะอะไรบ้าง และคุณลักษณ์อะไรบ้าง

ช่วงบ่าย


       เป็นกิจกรรม AAR กับครูอ้อนซึ่งมาคุยกันว่าได้อะไรใน 3 สัปดาห์นี้ได้เห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเห็นอะไรที่ต่างจากที่อื่น ดิฉันได้เข้าชั้นเรียนของอนุบาลซึ่งเห็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ละวันไม่ซ้ำกันเมื่อเลิกแถวครูจะพาเด็กออกไปสำรวจธรรมชาติ เห็นเด็กสนุกสนานแล้วทำอย่างไรเด็กถึงจะสงบพึ่งรู้เด็กจะเดินอย่างมีสติช้าก่อนเข้าห้อง ทำกิจกรรมต่อให้หมดแรงแล้วเข้าห้องไปพักผ่อนด้วย Bady Scon และได้มีดอกาสไปเดินป่าโคกหีบกับเด็กปอหก ชอบการวางแผนของครู ครูตั้งโจทย์ก่อนออกเดินทางสร้างเงื่อนไข พื่อให้เด็กไปหาคำตอบในป่าไปอย่างจุดมุ่งหมายไม่ได้ไปเดินเที่ยวเล่น เห็นเด็กสนุกค้นคว้าหาความรู้ในป่าเพื่อหาคำตอบ และเมื่อได้คำตอบบ้างอย่างก็นำมาแชร์กันและะมีข้อสงสัยเขาจะมาขอคำปรึกษา ประทับใจมาก
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 21
สิ่งที่ได้จากวันนี้

       จากการสังเกตจิจกรรมยามเช้าเด็กได้สำวจธรรมชาติ ได้ลงสนามเล่นเกมเสือกินวัวที่สนามหญ้า เด็กรู้กฎกติกาของการเล่น ได้ความสนุกสนาน ครูจะสร้างข้อตกลงกับเด็กก่อนเล่นเกม บอกวิธีพร้อมสาธิตวิธีการเล่นเกม เด็กได้ออกกำลังกายในสนามยามเช้า เด็กได้สังเกตธรรมรอบตัวของตนเอง

กิจกรรม Body Scan
      ความรู้สึกในการทำกับเด็กอนุบาล ต้องใจเย็น ใช้คำพูดที่เสริงแรง ให้เด็กจินตนาการสร้างเรื่องจดจ่อไปกับการเล่าเรื่องของครู เราต้องมีการเตรียมตัว เตรียมคำพูดที่ให้เด็กเกิดจินตนาการเช่นเล่านิทานเรื่องที่ให้เด็กกลับมาอยู่กับตัวเอง
กิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรม กระดาษแห่งความรัก
ชั้น อนุบาล 1
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์ 
- กระดาษ
- ดินสอสี
เป้าหมาย
1.เพื่อให้เด็กได้มอบความรักกับสิ่งต่างฝึกการเป็นผู้ให้
2.เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เด็กวาด
3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและประสานสัมผัสกับตา
การดำเนินกิจกรรม
 เตรียมเด็กท่าเบนยิม 3 ท่า
1. เด็กเตรียมความสงบครูเล่าเรื่องการเดินทางของนางฟ้า เมื่อคืนครูฝันว่านางฟ้ามาหาฝากของวิเศษมาให้พี่อนุบาล 1 ทุกคน ครูนำกระดาษมาให้เด็กดูมีคำถาม
   คำถาม
     - เด็กเห็นอะไรบ้าง
     - รู้สึกอย่างไรบ้าง
     - เด็กๆคิดว่าคล้ายอะไร
2.นางฟ้ายังฝากบอกอีกว่าอยากให้เด็กวาดอะไรก็ได้ที่เด็กอยากมอบให้กับคนที่เรารักคนละ 1 อย่าง
3.ครูส่งกระดาษและดินสอสีให้กับเด็กเด็กจะไหว้ก่อนรับและขอบคุณเพื่อนบริการเราอย่างสวยงาม
4.เมื่อเด็กเสร็จแล้วครูมีคำถาม
     - เด็กวาดอะไร
     - เด็กมอบให้ใคร
     - แล้วคิดว่าคนที่เรามอบให้จะรู้สึกอย่างไร
     - แล้วเรารู้สึกอย่างไร
5.ครูก็เล่าเรื่องต่อว่านางฟ้าจะนำความรักของเด็กๆไปมอบให้คนที่เรารักทุกคน
 บันทึกหลังกิจกรรม
สิ่งที่เรียนรู้ 1.ต้องการบอกลายระเอียดในการวาดภาพของเด็กอนุบาลอย่างละเอียด
         2.น้ำเสียงเบาเพิ่มเสียงอีกนิด
         3.การเตรียมตัวให้มากกว่านี้ ตื่นเต้นควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
    จากความรู้สึกเหมือนเราต้องอยู่ในนิยายที่สืออารมณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย เด็กจะจับจองมองที่ครูตลอดพร้อมที่เรียนรู้ ถึงเขาจะไม่นิ่งเขาจะเปิดหูไว้ฟังเราตลอด เมื่อถามอะไรเด็กสามารถตอบได้

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 20สิ่งที่ได้ในวันนี้

     การนำเสนอแผนของครูแต่ละคนเพื่อช่วยกันให้คำแนะนำ โดยมี ครูใหญ่ ครูต๋อย ครูพร มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อเป็นไอเดีย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้เกิดกระบานการคิดวิเคราะห์ กิจกกรมที่ท้าทายและน่าสนใจเพื่อสร้างบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น สร้างกิจกรรมที่เป็นแนวทางที่ให้เด็กได้คิดวางแผนได้ลงมือทำเองที่เกิดจากครูตั้งคำถามที่น่าคิด น่าค้นหาคำตอบ เนื้อหาบ้างเนื้อหาไม่ต้องทำความเข้าใจมากแต่ความรู้ที่อยากรู้จะทำให้เราเข้าใจเองก็เมื่อเราได้คิดลงมือทำปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้


กิจกรรม กระดาษแห่งความรัก
ชั้น อนุบาล 1
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์ 
- กระดาษ
- ดินสอสี
เป้าหมาย
1.เพื่อให้เด็กได้มอบความรักกับสิ่งต่างฝึกการเป็นผู้ให้
2.เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เด็กวาด
3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและประสานสัมผัสกับตา
การดำเนินกิจกรรม
 เตรียมเด็กท่าเบนยิม 3 ท่า
1. เด็กเตรียมความสงบครูเล่าเรื่องการเดินทางของนางฟ้า เมื่อคืนครูฝันว่านางฟ้ามาหาฝากของวิเศษมาให้พี่อนุบาล 1 ทุกคน ครูนำกระดาษมาให้เด็กดูมีคำถาม
   คำถาม
     - เด็กเห็นอะไรบ้าง
     - รู้สึกอย่างไรบ้าง
     - เด็กๆคิดว่าคล้ายอะไร
2.นางฟ้ายังฝากบอกอีกว่าอยากให้เด็กวาดอะไรก็ได้ที่เด็กอยากมอบให้กับคนที่เรารักคนละ 1 อย่าง
3.ครูส่งกระดาษและดินสอสีให้กับเด็กเด็กจะไหว้ก่อนรับและขอบคุณเพื่อนบริการเราอย่างสวยงาม
4.เมื่อเด็กเสร็จแล้วครูมีคำถาม
     - เด็กวาดอะไร
     - เด็กมอบให้ใคร
     - แล้วคิดว่าคนที่เรามอบให้จะรู้สึกอย่างไร
     - แล้วเรารู้สึกอย่างไร
5.ครูก็เล่าเรื่องต่อว่านางฟ้าจะนำความรักของเด็กๆไปมอบให้คนที่เรารักทุกคน


วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 19สิ่งที่ได้จากวันนี้- การไปเดินป่าโคกหีบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ก่อนการเดินทางมีการวางแผนกันโดยแบ่งกลุ่มไปกับครูที่เป็นทีมงานทั้งหมด 6 กลุ่ม
- ครูให้โจทย์เด็กให้ไปหาคำตอบในระหว่างทางเดินป่า
- ครูและเด็กทำข้อตกลงร่วมกัน
- เด็กมาทำความรู้จักกับครูประจำกลุ่มของตนเอง ทำความรู้จักให้มากที่สุด
- ครูประจำกลุ่มดูแลเด็กที่อยู่ด้วย 4 คนพาเด็กเดินและในแนะนำคำปรึกษา
- ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกัน
- ใช้ชีวิตในป่า คือการรับประทานอาหารในป่า (อร่อยมาก)ผลไม้ป่า เห็ด และผักที่รับประทานได้ในป่า
- สัมผัสกับธรรมชาติเสียงนก
- หาวิธีการป้องกันตนเอง(แมลงมีพิษ ยุง)
- แต่งกลอนเกี่ยวกับการรักษาป่าไหม โดยครูมีกลองมาอ่านให้ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้เด็ก- ในกลุ่มช่วยกันแต่งกลอน 2 บทกลอน และนำแสนอเด็กๆ
- เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อหลงป่า
- จากการสังเกตในการเดินป่าเด็กชอบ ถึงจะมีบ่นกันบ้างแต่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะและตั้งใจหาคำตอบที่เป็นครูให้โจทย์ก่อนไปแล้วรีบบันทึกทันที
   

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 18สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

จากการสังเกตชั้นอนุบาลในวันนี้เช้าเป็นการเล่านิทาน เรื่อง พระจันทร์อร่อยไหม
  นิทานจะมีเล่มขนาดที่ใหญ่พอที่จะทำให้เด็กเห็นรู้ภาพทั้งหมด
  นิทานจะไม่สั้นหรือยาวมากเกินไป
  การจับนิทานจะอยู่ในระดับอกเพื่อที่จะให้เด็กมองเห็นทุกคน
  นิทานต้องมีเนื้อหาที่หน้าติดตาม
  นิทานสอดแทรกความรู้ให้กับเด็ก
 พฤติกรรมเด็กระหว่างที่ครูเล่านิทานเด็กจะจับจ้องมาที่หนังสือ ครูจะมองเด็กในขณะการเล่านิทานด้วย ส่งยิ้ม มีน้ำเสียงสูงต่ำ เมื่อเล่าจบกลับมาถามเด็กว่าคิดอย่างไรกับนิทาน รู้สึกอย่างไร
  วันนี้เป็นวันที่ดิฉันเริ่มมีบทบาทในห้องได้ไปเล่านิทานเป็นครั้งแรก เรื่องแม่ไก่กะลูกไก่ ได้สอดแทรกการนับลูกไก่ การเพิ่มของลูกไก่ เด็กๆตั้งใจฟังมาก เวลาถามเด็กจะช่วยดิฉันตอบมายมาก


เดินสำรวจธรรมชาติก่อนเข้าห้องเรียน


ใบกระเพาะเด็กๆรู้จัก

กิจกรรมในห้องเรียน
การเล่านิทานเรื่องแม่ไก่กะลูกไก่เพื่อสร้างบันดาลใจ

PBL

เด็กบอกเรื่องที่เด็กรู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่เด็กรู้แล้วจะเป็นเรื่องที่เด็กเห็นทั่วไปหรือเป็นเรื่องที่ครูนำมาเล่าเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เช่นนิทาน หรือครอบครัวไก่ของจริง
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 17
สิ่งที่ได้วันนี้
การทำกิจกรรมจิตศึกษาและการฝึกทำจิตศึกษา
เป้าหมายของการทำจิตศึกษา
    -  จิตใจจดจ่อ
    -  มีสมาธิ
    -  ไวพริบ
    -  ความจำเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์รูปภาพ
    -  การคิด

ทำกิจกรรมเล่นเกมกระจกส่องเงาและดาราในจอ
     ได้เรียนรู้ของการมีไวพริบ การเตัดสินใจ การเป็นผู้นำผู้ตาม การทำงานเป็นทีม สนุกสนาน นำไปปรับในในชั้นเรียนได้เป็นกิจกรรมจิตศึกษาได้

การถอดบทเรียนกิจกรรมในชั้นเรียนของครูแต่ละคน เกี่ยวกับความเข้าใจในแผน PBL ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง 
       การชงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใด้เกิดการเเรียนรู้เป็น คำถามกระตุ้น คลิป การ์ตูน การเดินสำรวจ เพื่องสร้างจุงใจให้เกิดอย่างรู้อย่างเห็นที่จะศึกษาต่อให้เป็นขั้นเชื่อม เป็นขั้นที่เป็นการเห็นกระบวนการทำงาน หาวิธีการเรียนรู้ ที่จะในไปใช้ให้ได้เกิดความเข้าใจแสดงออกมาเป็นชิ้นงาน

การแนะนำเครื่องมือคิดแผน
       แต่ละเครื่องมีการมีใช้ที่แตกต่างกันใช้หาคำตอบได้หลากหลายตามคำถามที่ครูตั้งขึ้นแต่ละเครื่องมือนำไปใช้ในแผนขั้นเชื่อมมากที่สุด

ช่วงบายการทำความเข้าใจแผนการสอนPBLกับครูอ้อน
- การคิดเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผน
- การทำแผนในบล๊อก
- วิธีการคิดแผน ชง เชื่อม ใช้