หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมวันที่ 2

อบรมวันที่ 2
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
1. ความสำคัญของกิจกรรมจิตศึกษา
  เสียงเป็นมิตร
รู้เป้าหมายของแต่วัน
สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าของกิจกรรม
ใช้การเล่าเรื่องเพื่อเป็นสตอรี่ให้เด็นสนใจหรือพูดว่าเด็กรู้ไหมเพื่อให้เด็กคิดตามเรื่องราวที่เล่า
2. องค์ประกอบของสมองส่วนต่างๆ
    - ส่วนหน้า (สัตว์ไม่มี)ใช้การคิดแบบคุณธรรมจริยธรรม
    - ส่วนกลาง(การคิด)
    - แกนสมอง (เชิงพฤติกรรม)หรือการแสดงออก
3. 3 ป.
    - ปริยัต คือ การสอน
    - ปฏิบัติ คือ ลงมือ
    - ปฏิเวธ คือ เป็นวิถี สม่ำเสมอ กิจกรรมเชิงบวก
ได้ทั้ง 3 แล้วจะเกิดสติ มี 2 อย่าง ความรู้สึก (คิด) สติ(การรู้ตัว)
4. การจะไปเจาะลึกดูงานของแต่ละชั้น
5.  อ่านหนังเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
6. การใช้โปรแกรมPicasaเพื่อจะนำมาใช้คู่กับBlogger ของตนเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น