หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกวันที่ 8

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้
เช้า
1.ร่วมวิถีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ชมการแสดงละคร เรื่อง ยุงลาย
- ละคร เรื่อง ยุงลาย สื่อให้รู้ อาการของไข้เลือดออก และวิธีการป้องกัน

3. ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนของเครือข่าย Mini. LPMP 
- การเตรียมความพร้อม นับ 1-16 และทำท่าทางประกอบ หรือประกอบเพลง...รักงอมแงม
- กิจกรรมการแปลงร่างเป็นแมลงหวี่  เป็ด  ลิง  คน ( ทำท่าทางเป็นสัตว์ตามลำดับ)
กิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการนับ
2. คนที่นับเลขเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน
3. สมมุติสมาชิกกลุ่ม
- หมายเลข 1 เห็นด้วย พูดได้ มีพื้นที่จำกัด
- หมายเลข.2 พูดได้ เคลื่อนที่ได้ เขียนไม่ได้ มีพื้นที่จำกัด
- หมายเลข 3 ไปได้ทุกที่ พูดไม่ได้
- หมายเลข 4-6 ทำ ถาม ฟัง  จำกัดพื้นที่  ทำตามที่หมายเลข 1 และ หมายเลข 3 บอก
วิธีการ
1. ให้หมายเลข1 ออกจากห้อง ดูภาพวาด บอกข้อมูลให้หมายเลข 2
2. หมายเลข 2 ออกไปรับข้อมูลจากหมายเลข 1 กลับไปบอกหมายเลข 4-6
3. หมายเลข 4-6 วาดภาพตามที่หมายเลข 2 บอกข้อมูล และมีหมายเลข 3 ดูและบอกด้วยกิริยาท่าทางพูดไม่ได้
4. หมาย 4-6 นำเสนอผลงาน โดยที่ไม่ได้เห็นภาพ แต่พูด  ถาม หมายเลข 2 และ3 ได้ตลอด
5. สมาชิกทุกคนตรวจสอบผลงาน ชื่นชมผลงานของกลุ่ม
บ่าย
1. ร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม(ครูต๋อย ครูภร ครูอ้อน)
- จับคู่นั่งหันหน้าเข้าหากัน
- กำหนดให้เป็น A กับ B
- ให้A กับB ผลัดเปลี่ยนกันบอกชื่อจังหวัด โดยเริ่มจาก A โดยไม่ให้ซ้ำกัน ใครพูดซ้ำหรือต่อไม่ได้ถือว่าแพ้
- หรือเปลี่ยนบอกชื่ออย่างได้ เช่นชื่อผลไม้ ชื่อดอกไม้ ยี่ห้อรถ ชื่ออาหาร ฯลฯ
2. ทดสอบสมาธิ
- นั่งคุกเข่าเป็นวงกลม แบมือวางข้างหน้าไขว้แขนกับเพื่อนที่อยู่ด้านข้าง
- เลียนแบบเสียงกบร้องหนึ่งครั้งพร้อมยกมือตบกับพื้นหนึ่งครั้ง ต่อไปทางเดียวกันไปตลอด
- ถ้าเสียงกบเป็นสองครั้ง คนที่อยู่ข้างต้องไปทิศตรงกันข้ามทันที ถ้าไปทิศเดิมผิด จะถูกลงโทษ
3. ร่วมสังเกตผู้ปกครองอาสาสอนนักเรียนระดับมัธยมเรื่อง สถาปัต
- นำโดยนำภาพมีมิติให้ดู สังเกตภาพที่เห็น 
- ดูหนังจืน การแต่งกายของตัวละคร สังเกตสีของเครื่องแต่งกาย การจัดฉาก
4. แลกเปลี่ยนรู้กับผู้ปกครองนักเรียน
- แรงบันดาลใจที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่
1. ฝึกลูกมีจิตอาสา
2. อยากได้ลูกที่คิดเป็น คิดวิเคราะห์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. อยากปรับพฤติกรรมลูก เช่นติดเกม ใช้อำนาจสั่งผู้อื่น
4. อยากให้เป็นคนเห็นคุณค่าของคนอื่น
- สิ่งที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. รับ-ส่ง ลูกที่โรงเรียนเอง
2. สนับสนุนค่าอาหาร 2,800 บาทต่อ 1Quarter 
3. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้ปกครองจะดำเนินการกันเองเช่น กิจกรรมไหว้ครู 
4. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูเท่าที่จะสอนได้ เช่นจิตอาสาสอนลูกและเพื่อนๆในสิ่งที่ตนถนัด
5. ผู้ปกครองต่างให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้วยความตั้งใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น