หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 18สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

จากการสังเกตชั้นอนุบาลในวันนี้เช้าเป็นการเล่านิทาน เรื่อง พระจันทร์อร่อยไหม
  นิทานจะมีเล่มขนาดที่ใหญ่พอที่จะทำให้เด็กเห็นรู้ภาพทั้งหมด
  นิทานจะไม่สั้นหรือยาวมากเกินไป
  การจับนิทานจะอยู่ในระดับอกเพื่อที่จะให้เด็กมองเห็นทุกคน
  นิทานต้องมีเนื้อหาที่หน้าติดตาม
  นิทานสอดแทรกความรู้ให้กับเด็ก
 พฤติกรรมเด็กระหว่างที่ครูเล่านิทานเด็กจะจับจ้องมาที่หนังสือ ครูจะมองเด็กในขณะการเล่านิทานด้วย ส่งยิ้ม มีน้ำเสียงสูงต่ำ เมื่อเล่าจบกลับมาถามเด็กว่าคิดอย่างไรกับนิทาน รู้สึกอย่างไร
  วันนี้เป็นวันที่ดิฉันเริ่มมีบทบาทในห้องได้ไปเล่านิทานเป็นครั้งแรก เรื่องแม่ไก่กะลูกไก่ ได้สอดแทรกการนับลูกไก่ การเพิ่มของลูกไก่ เด็กๆตั้งใจฟังมาก เวลาถามเด็กจะช่วยดิฉันตอบมายมาก


เดินสำรวจธรรมชาติก่อนเข้าห้องเรียน


ใบกระเพาะเด็กๆรู้จัก

กิจกรรมในห้องเรียน
การเล่านิทานเรื่องแม่ไก่กะลูกไก่เพื่อสร้างบันดาลใจ

PBL

เด็กบอกเรื่องที่เด็กรู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่เด็กรู้แล้วจะเป็นเรื่องที่เด็กเห็นทั่วไปหรือเป็นเรื่องที่ครูนำมาเล่าเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เช่นนิทาน หรือครอบครัวไก่ของจริง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น