หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมพร้อมครู

อบรมวันที่ 12
       เช้ามีการประชุมเกี่ยวกับการอ่านเรื่องราวที่ครูเอาหนังสือไปอ่านได้รู้อะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วหนังสือพยายามบอกอะไร   ครูใหญ่ให้อ่านบทความของเรื่องการอ่านกับพัฒนาสมอง แบ่งกลุ่มให้มีคนอ่านบทความแล้วช่วยกันตีความหมายให้เข้าใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมองในขณะการอ่านหนังสือเมื่อได้อ่านแล้วสมองได้มีการสั่งให้รับรู้ข้อมูลและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดจากการอ่านหนังสือจะเป็นระบบของการเรียนรู้ของการทำงาน กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือถ่ายทอดออกมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบสัญลักษณ์และจะสร้างจินตภาพเหมื่อนเราจินตนาการภาพในการอ่านตามข้อมูลที่ได้รับมาเด็ก การอ่านของเด็กจะช่วยให้พัฒนาการดังกล่าวและช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ความคิดและจิตใจของบุคคลเด็กดูละครบ่อยๆๆจะมีความเชื่อผิดๆไม่ตรงกับคนอื่น การรู้จักและเข้าใจตัวเอง การอ่านหนังสือช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านจิตสังคมที่ดีปลูกฝักการรักการอ่านตั้งแต่เด็กพอเขาเติบโตเข้าสู้วัยรุ่นเขาจะได้ก้าวผ่านความสุขใจที่เกิดภารกิจด้านจิตวิทยาตามธรรมชาติของวัยรุ่น ผ่อนคลายความตึงเครียด มีวิธีผ่อนคลายต่างๆตั้งแต่การอ่านหนังสือ การฟังเพลง การจิบชา การเดินเล่น และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ แต่การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิผลสูงที่สุดในการรคลายตความเครียดเพราะหนังสือที่ผู้อ่านหลบออกจากความเศร้าและกังวลในชีวิตเข้าไปอยู่ในจินตนาการ

พัฒนาการด้านการเรียนรู้และสติปัญญา
        การอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความสามารถในการเรียน ทำให้เด็กรู้จักการสร้างกรอบความคิดและความคิดรวบยอด ความสามารถในการจำที่ดีกิจกรรมการอ่านหนังสือนั้นเป็นการบริหารสมองทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประสาทในสมองในช่วงเยาว์วัย การอ่านเพื่อช่วยในการปรับตัวและลดปัญหาสุขภาพใจ เป็นบำบัดด้วยการอ่านใช้หนังสือเป็นเครื่องมืบำบัดสภาพจิตใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาตึงเครียดและทุกข์ เปิดโอกาสให้เด็กทำความเข้าใจตนเองและสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเรียนรู้วิธีที่ดีในการรับมือกับปัญหา สร้างให้เด็กเป็นนักอ่านต้องอ่านให้เด็กเห็นก่อน อ่านได้อย่างคล่องแคล่วเปิดโอกาสให้เด็กอ่านออกเสียงให้ฟังต่อหน้า และคอยช่วยขัดเกลาการอ่านให้ถูกต้อง และฝึกซ้ำสม่ำเสมอต้องระวังไม่ทำให้เด็กกลัวหรือเสียความมั่นใจในการอ่าน อ่านหนังสือร่วมกันแล้วร่วมกับการชักชวนให้เด็กคุยจับใจความด้วย บรรยายกาศของการเรียนรู้ไม่ควรเป็นบรรยายกาศน่าเบื่อ
ภาวะบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้านการอ่าน อ่านไม่ได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า LD โรคนี้จะมีปัญหาด้านการอ่าน ไม่สามารถเชื่อมโยงหน่ยวเสียงเข้ากับตัวอักษร กลุ่มนี้มีสภาวะบบกพร่องในการอ่านจะมีการทำงานของสมองซีกซ้าย

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกกพร่องในการอ่าน
        เน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้การอ่านได้ดีขึ้น ครูและผู้ปกครองต้องคุยกันในการช่วยเหลือต่างๆเป็นพิเศษ รวมทั้งทำแผนการเรียนเฉพาะบุคคลทุกฝ่ายมีการร่วมมือกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น