หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 20สิ่งที่ได้ในวันนี้

     การนำเสนอแผนของครูแต่ละคนเพื่อช่วยกันให้คำแนะนำ โดยมี ครูใหญ่ ครูต๋อย ครูพร มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อเป็นไอเดีย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้เกิดกระบานการคิดวิเคราะห์ กิจกกรมที่ท้าทายและน่าสนใจเพื่อสร้างบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น สร้างกิจกรรมที่เป็นแนวทางที่ให้เด็กได้คิดวางแผนได้ลงมือทำเองที่เกิดจากครูตั้งคำถามที่น่าคิด น่าค้นหาคำตอบ เนื้อหาบ้างเนื้อหาไม่ต้องทำความเข้าใจมากแต่ความรู้ที่อยากรู้จะทำให้เราเข้าใจเองก็เมื่อเราได้คิดลงมือทำปฏิบัติเพื่อที่จะเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น