หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557

สิ่งที่รับมอบหมาย
1.ทำ Mind map การเรียนรู้ของน้องอนุบาล 1
2.เรียนรู้เกี่ยวกับแผน PBL เรื่องผัก
3.เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถาม การใช้คำถามให้เหมาะสมกับวัย           4.คิดกิจกรรมการเรียนการสอน                                   5.หาสื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น