หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

   PLC กลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง โรงเรียนบ้านพาน
   
      จากการที่ได้ร่วมงานกันในการอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้การประสานงานการร่วมมือกันอย่างมีความสุข อาจจะเป็นภาระงานที่ยากพออยู่สมควร แต่ทุกคนที่เป็นทีมงานก็สามารถวางแผนทำให้งานวันที่ 19 กันยายน  2557 ผ่านไปได้ด้วยดี โดยมีกำหนดการอบรมเครือข่ายครูงอกนอกกระลา
กิจกรรมจิตศึกษา
 ดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้นำทำกิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมพิธีจัดดอกไม้
เป้าหมาย
1. มีสมาธิ
2. เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
3. พัฒนาทักษะการคิด
4. ได้ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการดำเนินกิจกรรม
เล่าเรื่องชีวิตของเจ้าลาฝึกทักษะการคิด
ให้ครูเก็บสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วนำมาวางไว้บนผ้าที่อยู่กลางห้องแล้วนำสิ่งนั้นมามาจัดเป็นสิ่งงานของตัวเองตั้งชื่อ อธิบายความหมายว่าเป็นตัวเขาอย่างไร
นำสนอมี 2 วิธี
1.นำเสนอของตัวเอง
2.เลือกฟังความคิดของใครก็ได้
นำการสอน PBL สู่สาระวิชาหลัก
กิจกรรม Body Scan
การวัดผลประเมินผล
พิธีชา
ถอดบทเรียน AAR
การนำไปใช้
      ผลที่ได้จากการ PLC ครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายให้แข็งแรง หรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของคุรครูที่เห็นต่างให้มองเห็นทางเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกำลังใจให้ครูที่กำลังจะเริ่มการเรียนการสอนแบบ  PBL ครูส่วนมากพึงพอใจในโครงการกระบวนเรียนรู้สู่ศตวรรษ 21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น